نتیجه مسابقات گزینش نفرات برتر تیم شهرستان خرم آباد

1 0
Read Time:44 Second

در پی شروع برگزاری مسابقات لیگ جوانان در استان هئیت کشتی شهرستان خرم آباد با برگزاری مسابقات انتخابی شهرستان نفرات برتر و شرکت کننده خود در لیگ استانی را مشخص کرد در این مسابقات

در کشتی آزاد                                                                    در کشتی فرنگی

57کیلوگرم درویشی-زاهد نیا                                   60-دارابی-احمدی منش

61کیلوگرم سبزی پور- عباسی                                63-نجفی-یوسفی

70کیلوگرم محمد رضایی-اسماعیلی                        72-یاراحمدی-خدایی

وزن ۷۲محراب یاراحمدی                                         77- امیری-دلفانی
وزن ۷۷ شهریارامیری                                             82-دالوند-رحیمی
وزن ۸۲حسین دالوند                                              87-عادلی-
وزن ۸۷ محمدمهدی عادلی                                     97-علی نزاد-فرهادی نژاد.
وزن ۹۷ ابوالفضل علی نژاد
وزن ۷۲محراب یاراحمدی
وزن ۷۷ شهریارامیری
وزن ۸۲حسین دالوند
وزن ۸۷ محمدمهدی عادلی
وزن ۹۷ ابوالفضل علی نژاد

65کیلوگرم کریمیان-اصفهانی

70کیلوگرم محمد رضایی-اسماعیلی

74کیلوگرم پاپی-فلاوندی

79کیلوگرم امید عباسی-علیپور

86کیلوگرم فرهادیان-سلطانی

92کیلوگرم مرادی-نیازی

97کیلوگرم :پروانه

125کیلوگرم حیدری-سواری پور

عناوین برتر این دوره از مسابقات را کسب کردند.

About Post Author

هئیت کشتی

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %